top of page
Symposium Een Autonome Geboorte vond plaats op 11 november 2017, het was een prachtige dag.
 
Autonomie is de sleutel tot een bekrachtigende bevalling en een liefdevolle start voor moeder en kind
St. Aegtenkapel te Amersfoort
€ 100, - incl. thee, koffie, taart van de gebakfiets plus biologische lunch
Studentenprijs € 50, -
Accreditatie NVOG 5 punten, KNOV 5 punten

Bevallen en moeder worden is een van de meest belangrijke gebeurtenissen in het leven van een vrouw. Hoe de beval ervaring wordt beleefd, is van invloed op de postpartum periode.

Veel vrouwen kijken, als ze heel eerlijk zijn, niet positief terug op hun bevalling en een aantal hebben daar goed last van. Wat ook weer effect heeft op het kind. Bijvoorbeeld langdurige klachten in de vorm van PTSS, postpartum depressie of fysieke kwalen. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor dit onderwerp zodat we dit nu en in de toekomst kunnen voorkomen:

De geboortebeweging heeft in 2016 met de actie 'Genoeg gezwegen' aandacht gegeven aan traumatische bevallingen, om zo een taboe te doorbreken en het gesprek te openen. Ook is er inmiddels onderzoek gedaan naar PTSS na de bevalling en hoe dit voorkomen zou kunnen worden door Claire Stramrood (gynaecoloog in het UMC Utrecht) en Martine Hollander (gynaecoloog in het Radboud UMC). Daarnaast deed de Stichting Bevallingstrauma onderzoeken naar preventie traumatische bevallingservaringen en 'informed consent'. 

De bewustwording voor autonoom bevallen en autonoom werken in de geboortezorg wordt dus groter. De volgende stap is om met elkaar in gesprek te gaan en handvatten te ontwikkelen om hier meer vorm aan te geven. Om er ook binnen de reguliere gezondheidszorg meer ruimte voor te maken. Dit Symposium biedt daar een ideale mogelijkheid voor.

Autonomie

Autonomie gaat voor mij (Jo-anne de Bor, vrouwencoach) over bewust keuzes maken op basis van eerlijke informatie. Ik maak graag keuzes vanuit mijn eigen kracht en verantwoordelijkheid. Trouw aan mijzelf. Autonoom leven is voor mij een pad en geen eindbestemming.

Wikipedia vermeldt: "Autonomie is een belangrijk begrip in de ethiekgeneeskundemedische ethiek en psychologie. In deze context slaat het op het recht of de mogelijkheid van een mens of patiënt om zelf te bepalen wat er met hem/haar moet gaan gebeuren. (…) Het kan worden verward met totale onafhankelijkheid en zelfvoorzienendheid maar het gaat om zelfstandigheid en vrijheid, daarin kan een keuze gemaakt worden hoe er met afhankelijkheid wordt omgegaan. (...) Wie binnen de geboden grenzen de kwaliteit bezit om het eigen leven vorm te geven, kan als autonoom worden betiteld."

Autonomie is mijn inziens de sleutel voor een positieve, krachtige bevalervaring zonder klachten achteraf. Als (autonome) zorgverlener kun je hier enorm veel aan bijdragen. Wat uiteindelijk ook bevrijdend en bekrachtigend werkt voor je eigen ontwikkeling en werk-ervaring!

Hoe? Daar gaat dit Symposium over.

​We gaan autonomie vanuit diverse oogpunten bekijken, beluisteren en ervaren.

Hoe kan je je als zwangere vrouw voorbereiden en wat kan je als zorgverlener hierin betekenen?

Hoe kan je autonoom werken, binnen de mogelijkheden en kaders van je werkplek en binnen de wet?

Hoe kunnen we samen bijdragen aan autonome bevallingservaringen?

Welke belangen spelen er mee (barende vrouw, zorgverlener, ongeboren kind) en hoe ga je daarmee om?

Ons doel

In gesprek gaan over autonomie binnen de geboortezorg met diverse zorgverleners (o.a. vroedvrouwen, gynaecologen, verpleegkundigen) en moeders. Via workshops en lezingen. Een dag waarin we inspireren, informeren en samen creëren.

Sprekers die over hun ontdekkingen en ervaringen komen vertellen

– De Stichting bevallingstrauma. Zij komen vertellen over het belang van een goede ervaring na de bevalling en hoe PTSS voorkomen kan worden na de geboorte. Tevens vertellen zij over de uitkomsten van hun laatste onderzoek.

*Lune Baris, eigenaar van Autonomie in de zorg komt een workshop vormgeven waarin we kijken naar het effect van protocollen op een autonome baring. Zowel voor de zorgverleners als voor de zwangere. Doel is een antwoord te vinden die voor jou passend is op de laatste vraag. Hoe kun je een autonome baring begeleiden in een omgeving met protocollen?

– Praktijk-verhalen. Diverse vrouwen vertellen hoe het autonoom kunnen bevallen hen en hun kind geholpen heeft.

*Verloskundige Carlijn Siteur komt vertellen over haar ervaringen als verloskundige en waar zij tegenaan liep "Hand in eigen boezem". 

– Mw. mr. drs. W.L.J.M. (Wilma) Duijst belicht het juridische aspect. Ook kan je van haar een workshop volgen waarin de verschillende belangen (van de barende vrouw en haar partner, van het ongeboren kind en de belangen van de zorgverlener) bekeken worden en hoe deze belangen samen te brengen.

-Noorderzicht

geeft een lezing over zorgvragen buiten de richtlijnen en ook kan je bij hen een workshop gedeelde vorm volgen.

-En meer...

Doelgroep

Ben je geïnteresseerd in autonomie binnen de geboortezorg, dan wel persoonlijk, dan wel vakmatig? Heel welkom!

Gynaecologen, verloskundigen, andere geboortewerkers, zwangeren en andere geïnteresseerden. Fijn als je je expertise of ervaringen in wilt komen zetten gedurende deze dag. Of als je bijvoorbeeld als jonge gynaecoloog alles eens rustig langs de lijn wilt bekijken, of je ervaringen delend, ter verdieping van je professie.

Mocht je mee willen werken aan dit Symposium of heb je vragen, stuur een berichtje aan joannevandebor@gmail.com

Wil je weten hoe dit Symposium tot stand kwam en er wie achter dit Symposium zit: kijk gerust wat rond op mijn site.

bottom of page